CASTELLUM UNDERWRITING

Pojišt?ní Historických Budov a Evropského D?dictví

CASTELLUM UNDERWRITING

Pojišt?ní Historických Budov a Evropského D?dictví

CASTELLUM UNDERWRITING

Pojišt?ní Historických Budov a Evropského D?dictví

O nás

Vítejte na Castellum Underwritting, proevropský poskytovatel produkt? zvláštního pojišt?ní pokrývající:
Pojišt?ní Historických Budov a Staveb
Pojišt?ní Les? a pozemk?
Pojišt?ní Výtvarného Um?ní

Sídlíme v historickém m?st? Víde? v Rakousku a pracujeme s místními zprost?edkovateli pojišt?ní po celé Evrop?, jsme oddaní zachování našeho d?dictví.

Evropa nabízí kulturní poklady jako žádný jiný kontinent. Každý rok milióny návšt?vník? cestují nap?í? zem?mi, aby navštívili nádherné zámky, muzea, hrady, paláce, kostely, katedrály a jiné historické budovy. Více než 300 000 historických budov jsou sou?ástí unikátního kulturního d?dictví. Byly sv?dky bou?livé historie a staletí starých kultur.
Je naší odpov?dností zachovat tato kulturní d?dictví pro další generace.
S více než 20 lety zkušeností a znalostí rizik a potenciálních škod, Castellum Underwriting nabízí produkty zvláštního pojišt?ní pro komplexní ochranu historických budov a památek.

Naše Produkty

Castellum Underwritting je mezinárodní pojiš?ovací spole?nost se sídlem ve Vídni a je úsp?šnou sítí partner? ve 24 zemích Evropy.
Po více než 20 let jsme pojiš?ovali více než 100 historických budov a více než 250 000 hektar? pozemk? našich klient?.
Naše aktivní partnerství se skupinou EHHA – European Historic Houses Association (Asociace Evropských Historických Budov) podtrhuje naše odborné znalosti v oblasti ochrany a zachování kulturního d?dictví v celé Evrop?.
Dlouhodob? trvající úsp?šné partnerství se spole?ností UNIQA Versicherungen AG podtrhuje naše odborné znalosti.
Skupina UNIQA Group je jednou z vedoucích skupin pojiš?oven v ?ele trhu Rakouska, Centrální Evropy a Východný Evropy, s více než 40 spole?nostmi v 18 zemích a zhruba 9,6 miliony zákazníky. UNIQA spolu s Raiffeisen Versicherung, dv? nejsiln?jší zna?ky pojiš?oven v Rakousku, mají velmi dobrou pozici na trzích centrální a východní Evropy.

FIRE

STORM

FLOODING

HAIL

Coverage

Premium :

0,45‰ – 0,65‰

Policy excess:

€3.000,- or €6.000,-

One Product for Europe

Owner

To insure your historic property, find your local broker here. If you have an existing broker, ask them to register with Castellum-Underwriting, so they can work with us.
01

Local Broker

Acts as an intermediary and ensures the property is insured for the correct value and can deal locally with any problems that may occure.
02

Castellum Underwriting

With our vast experience of covering historic buildings and their contents, we will advise the broker, to ensure the best cover at a reasonable cost.
03

Owner

To insure your historic property, find your local broker here. If you have an existing broker, ask them to register with Castellum-Underwriting, so they can work with us.
01

Local Broker

Acts as an intermediary and ensures the property is insured for the correct value and can deal locally with any problems that may occure.
02

Castellum Underwriting

With our vast experience of covering historic buildings and their contents, we will advise the broker, to ensure the best cover at a reasonable cost.
03

Join us!

Join us!